Wilt u ook wonen in een gemeente waar niemand uitgesloten wordt?

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen stellen wij ons kandidaat namens de ChristenUnie-SGP. Wij doen dit vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving. Wij willen vanuit onze christelijke levensovertuiging de handen uit de mouwen steken en ons in te zetten voor u en voor onze gemeente. Wilt u ons deze gelegenheid geven? Breng dan op 21 maart uw stem uit op de ChristenUnie-SGP.

Goed

De ChristenUnie-SGP hanteert voor 'het goede' de Bijbel en het daarin genoemde liefdesgebod, als richtsnoer. We willen het goede voor de gemeente, de samenleving en de aarde. Dat betekent een gemeente die dienstbaar, betrouwbaar en geloofwaardig is, die luistert naar inwoners en de financiën goed beheert. De gemeente moet een veilige en gezonde leefomgeving bevorderen, initiatieven vanuit inwoners die de menselijkheid in de samenleving bevorderen, ondersteunen. De gemeente moet zorg hebben voor wat waardevol is, dat betreft natuur, erfgoed, kinderen, ouderen en relaties. Voor ons staan daarbij mensen voorop.

Samen

Wij staan voor een inclusieve samenleving. Niemand mag worden uitgesloten. Dat betekent nieuwe inwoners gastvrij ontvangen, zinvolle arbeid voor kwetsbare mensen, ondersteunen wanneer meedoen vanwege de financiële situatie moeilijk wordt. Maar ook inwoners en organisaties die zich belangeloos inzetten voor het samen optrekken in onze gemeente ondersteunen. Denk aan vluchtelingenwerk, mantelzorgers, kledingbank en sociale corporaties, gelukkig te veel om op te noemen.

Leven

Gezinnen leggen de basis voor een goed leven. De meeste mensen treffen het in dit opzicht, maar soms is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk. De gemeente moet zich blijven richten op advies en ondersteuning bij een gezonde jeugd, veilig buiten spelen, goed onderwijs, werk vinden, meedoen aan de samenleving, gezonde relaties, prettig wonen, initiatieven ontwikkelen, ondernemen, gezond ouder worden, een onbezorgde 'oude dag' en een waardig levenseinde. Daarbij spelen eigen regie en uw sociale netwerk een primaire rol.Op woensdag 21 maart kunt u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Maakt u vooral gebruik van dit recht! Wij nodigen u van harte uit om te stemmen op de ChristenUnie-SGP. Wij rekenen op u!


website ChristenUnie-SGP Stichtse Vecht